Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073-15679-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Overcoming the shortage of funding and the lack of liquidity caused by the epidemic outbreak of COVID-19.

Цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
 
Бенефициент: Супербо ЕООД


Обща стойност:
5 300лв., от които 4 505лв. европейско и 795лв. национално съфинансиране.
 
Начало:
23.09.2020г.
Край:
23.12.2020г.