Проект и главна цел: № BG16RFOP002-2.073-15679-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Overcoming the shortage of funding and the lack of liquidity caused by the epidemic outbreak of COVID-19.


Бенефициент: СУПЕРБО ЕООД
 
Обща стойност: 5 300.00 лв., от които 4 505.00 лв.
европейско и 795.00 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 23.09.2020 г.
Край: 23.12.2020 г.